Dentes, Ossa faciei

 

Tilbage til hovedsiden

 

MALFORMATIONES CONGENITAE
K00.0 Anodontia
K00..0A Aplasia dentis
K00.0B Hypodontia
K00.0C Oligodontia
K00.1 Dentes supernumerarii
K00.1A Dens distomolaris
K00.1B Dens paramolaris
K00.1C Dens accessorius
K00.1D Hyperodontia
K00.1E Mesiodens
K00.2 Magnitudo et forma dentium abnormis
K00.2A Dens evaginatus
K00.2B Dens invaginatus
K00.2C Enamelom
K00.2D Forma dentium abnormis
K00.2E Macrodontia
K00.2F Magnitudo dentium abnormis
K00.2G Microdontia

TOP

K00.2H Taurodontismus
K00.2I Tuberculum paramolare
K00.3 Opacitas enamelum
K00.3A Fluorosis dentalis
K00.4 Hypoplasia enamelum dentis
K00.4A Turner's tænder
K00.5
Anomaliae hereditariae dentium
ikke klassificeret andetsted
K00.5A Amelogenesis imperfecta
K00.5B Dentinogenesis imperfecta
K00.5C Dysplasia dentis
K00.6 Eruptio dentium abnormis
K00.6A Dentitio praecox
K00.6B Eruptio dentium tarda
K00.6C Dens deciduus persistens
K00.6D Dens neonatalis
K00.7 Eruptiopathia
K00.7A Dentitio difficilis

TOP

K00.8 Forstyrrelser i tandudviklingen, andre
K00.8A Discoloratio dentis, (intrinsic) uden spec.
K00.8B Discoloratio dentis praeeruptiva
K00.9 Forstyrrelser i tandudviklingen uden spec..
K01.0 Dens retentus
K01.0A
Dens non eruptus uden obstruktion
fra en anden tand
K01.1 Dens impactus
K01.1A
Dens non eruptus med obstruktion
fra en anden tand
CARIES
K02.0 Caries enamelum dentium
K02.1 Caries dentini dentium
K02.2 Caries cementi dentium
K02.3 Caries dentium arrestum
K02.4 Odontoclasia
K02.4A Melanodontia infantilis
K02.4B Melanodontoclasia
K02.8 Caries, anden form
K02.9 Caries uden specifikation

TOP

ALII MORBI DENTES
K03.0 Abrasio dentium
K03.0A Attritio dentium
K03.1 Usura dentium
K03.2 Erosio dentium
K03.3 Resorptio dentium
K03.3A Granuloma internum pulpae dentium
K03.3B Resorptio dentium externi
K03.3C Resorptio dentium interni
K03.4 Hypercementosis
K03.5 Ankylosis dento-alveolaris
K03.6 Discoloratio dentis
K03.6A Accretio dentis
K03.6B Calculus dentis (subgingivalis, supragingivalis)
K03.6C Discoloratio dentis, (extrinsic) uden specifikation
K03.7 Discoloratio dentis posteruptiva
K03.8 Sygdom i hårde tandvæv, andre specificerede
K03.8A Adamantina irradiata
K03.8B Dentinum sensitivum
K03.8C Enamelum irradiatum
K03.9 Sygdom i hårde tandvæv uden specifikation
PULPA

TOP

K04.0 Pulpitis
K04.0A Abscessus pulpae dentis
K04.0B Polypus pulpae dentis
K04.1 Necrosis pulpae dentis
K04.1A Gangraena pulpae dentis
K04.2 Degeneratio pulpae dentis
K04.2A Calcificatio pulpae dentis
K04.3 Dentinum irregulare pulpae
K04.4 Parodontitis apicalis acuta
K04.5 Parodontitis apicalis chronica
K04.5A Granuloma periapicale dentium
K04.5B Granuloma apicale dentium

TOP

K04.6 Abscessus periapicalis dentis m fistel
K04.6A Abscessus alveolaris dentis med fistel
K04.6B Fistula dentalis
K04.6C Fistula processus alveolaris
K04.6D Fistula periapicalis
K04.6E Parulis med fistel
K04.7 Abscessus periapicalis dentis u fistel
K04.7A Abscessus alveolaris dentis uden spec.
K04.7B Parulis uden specifikation
K04.8 Cystis radicularis dentis
K04.8A Cystis periodontalis
K04.8B Cystis periapicalis
K04.8C Cystis apicalis
K04.9
Sygdom i pulpa og periapikalt væv,
andre og uden spec.

TOP

PARODONTOSIS
K05.0 Gingivitis acuta
K05.1 Gingivitis chronica
K05.1A Gingivitis ulcerosa
K05.1B Gingivitis uden specifikation
K05.1C Gingivitis hyperplastica
K05.1D Gingivitis chronica hyperplastica e medicamentali
K05.2 Parodontitis acuta
K05.2A Abscessus parodontalis
K05.2B Parodontitis marginalis acuta
K05.2C Pericoronitis acuta
K05.3 Parodontitis chronica
K05.3A Parodontitis uden specifikation
K05.3B Pericoronitis chronica
K05.4 Parodontosis

TOP

K05.4A Parodontosis (juvenilis)
K05.5 Parodontose, anden form
K05.6 Parodontose uden specifikation
K06.0 Recessio gingivae
K06.1 Hypertrophia gingivae
K06.1A Fibromatosis gingivae
K06.1B Hypertrophia irritativa processus alveolaris edentati
K06.2
Laesio traumatica gingivae
et processus alveolaris edentati
K06.2A Laesio traumatica processus alveolaris edentati
K06.2B Laesio traumatica gingivae
K06.8 Sygdom i gingiva og proc alveolaris edentatus
K06.8A Cystis gingivae
K06.8B Epulis gigantocellularis
K06.8C Epulis fibrosus
K06.8D Granuloma pyogenicum gingivae
K06.8E Granuloma teleangiectaticum
K06.8F Granuloma gigantocellulare peripherale mandibulae
K06.8G Granuloma gigantocellulare peripherale maxillae
K06.8H Discoloratio gingivae et processus alveolaris edentatus
K06.8I Erythroplakia gingivae et processus alveolaris edentatus
K06.8J Leukoplakia gingivae et processus alveolaris edentatus
K06.8K Melanoplakia gingivae et processus alveolaris edentatus
K06.9 Sygdom i gingiva og processus alveolaris edentatus u spec

TOP

ANOMALIA DENTO-FACIALIS (MALOCCLUSIO)
K07.0 Gnathanomaliae majores
K07.0A Hyperplasia maxillae
K07.0B Hyperplasia mandibulae
K07.0C Hypoplasia maxillae
K07.0D Hypoplasia mandibulae
K07.0E Macrognathia (mandibulae)(maxillae)
K07.0F Microgenia
K07.0G Micrognathia (mandibulae)(maxillae)
K07.0H Progenia
K07.1 Gnathanomalia ved basis cranii
K07.1A Asymmetria mandibulae
K07.1B Asymmetria maxillae
K07.1C Prognathia maxillae
K07.1D Prognathia mandibulae
K07.1E Retrognathia maxillae
K07.1F Retrognathia mandibulae
K07.2 Gnathanomaliae arcuum dentalium
K07.2A Bid, åbent frontalt

TOP

K07.2B Bid, dybt (bidanomali)
K07.2C Bid, dybt med fortanSsammenbid (bidanomali)
K07.2D Bid, åbent lateralt
K07.2E Invertering af tand (bidanomali)
K07.2F KrySbid
K07.2G Midtlinieforskydning af fortænder
K07.2H Okklusion af tænder, mesial (bidanomali)
K07.2I Okklusion af tæner, distal (bidanomali)
K07.2J Overbid, maxillært, horisontalt
K07.2K Overbid, ekstremt
K07.3 Malepositio dentis
K07.3A Diastema dentium
K07.3B Ektopi af tænder
K07.3C Rotation af tænder
K07.3D Spredtstilling af tænder
K07.3E Trangstilling af tænder
K07.3F Transposition af tænder
K07.4 Malocclusio dentis
K07.5 Abnormitas functionis dento-facialis
K07.5A Anomalia dento-facialis med malokklusion
K07.5B Constrictio maxillarem

TOP

K07.5C Dysfunctio organi masticatorii
K07.6 Disordines articulationis temporomandibularis
K07.6A Dysfunktion af kæbeled, smertebetinget
K07.6B Klik i kæbeled
K07.6C Ankylosis articulationis temporomandibularis
K07.6D Arthrosis articulationis temporomandibularis
K07.6E Chondromatosis synovialis articulationis temporomandibulari
K07.6F Dislocatio disci articilationis temporomandibularis
K07.8 Dento-faciale anomalier, andre
K07.9 Dento-facial anomali uden specifikation
K07.9A Deformatio maxillae
K07.9B Deformatio mandibulae

TOP

ALII MORBI
K08.0 Edentatio ved systemisk sygdom
K08.1 Edentatio ved ulykker, extraktion el lokal parodontal sygd
K08.1A Edentatio, ulykke
K08.1B Edentatio, lokal parodontal sygdom
K08.1C Edentatio, ekstraktion
K08.1D Status edentatus partialis
K08.2 Atrophia processus alveolaris edentati
K08.3 Radix relicta
K08.3A Sequestrum dentale
K08.8 Sygdom i tænder og støttevæv, andre specificerede
K08.8A Hypertrophia processus alveolaris uden specifikation
K08.8B Odontalgia uden specifikation
K08.8C Processus alveolaris irregularis
K08.9 Sygedomme i tænder og støttevæv uden specifikation
K08.9A Haemorrhagia processus alveolaris

TOP

CYSTIS
K09.0 Cystis odontogenica evolutionis
K09.0A Cystis periodontalis lateralis
K09.0B Cystis primordialis
K09.0C Cystis dentalis follicularis
K09.0D Keratocystis odontogenica
K09.1 Cystis non odontogenica evolutionis regionis oralis
K09.1A Cystis nasopalatina
K09.1B Cystis processus alveolaris
K09.1C Cystis fissuralis maxillae
K09.1D Cystis mediana palati
K09.1E Cystis fissuralis mandibulae
K09.1F Cystis canalis incisivus
K09.2 Kæbecyste, anden

TOP

K09.2A Cystis maxillae traumatica
K09.2B Cystis maxillae uden specifikation
K09.2C Cystis mandibulae aneurysmatica
K09.2D Cystis maxillae haemorrhagica
K09.2E Cystis maxillae aneurysmatica
K09.2F Cystis mandibulae haemorrhagica
K09.2G Cystis mandibulae traumatica
K09.2H Cystis mandibulae uden specifikation
K09.2I Cystis residualis
K09.8 Cyster i mundregionen, andre ikke klassificeret andetsteS
K09.8A Cystis nasolabialis
K09.8B Cystis lymphoepithelialis regionis oralis
K09.8C Cystis nasoalveolaris
K09.8D Cystis dermoides regionis oralis
K09.8E Epstein's perle
K09.9 Cyste mundregionen uden specifikation

TOP

ALII MORBI MAXILLAE ET MANDIBULAE
K10.0 Disordines evolutionis maxillae et mandibulae
K10.0A Cystis latens mandibulae
K10.0B Cystis latens maxillae
K10.0C Disordo evolutionis maxillae
K10.0D Disordo evolutionis mandibulae
K10.0E Stafne's cyste
K10.0F Torus palati
K10.0G Torus mandibulae
K10.1 Granuloma gigantocellulare centrale mandibulae, maxillae
K10.1A Granuloma gigantocellulare centrale maxillae
K10.1B Granuloma gigantocellulare centrale mandibulae
K10.2 Osteomyelitis et periostitis mandibulae et maxillae
K10.2A Osteitis (acuta)(chronica)(purulenta) maxillae
K10.2B Osteitis (acuta)(chronica)(purulenta) mandibulae
K10.2C Osteomyelitis (neonatalis)(acuta)(chron)(purulenta) mandibu
K10.2D Osteomyelitis (neonatalis)(acuta)(chron)(purulenta) maxilla
K10.2E Osteoradionecrosis (acuta)(chronica)(purulenta) mandibulae
K10.2F Osteoradionecrosis (acuta)(chronica)(purulenta) maxillae
K10.2G Periostitis (acuta)(chronica)(purulenta) mandibulae
K10.2H Periostitis (acuta)(chronica)(purulenta) maxillae
K10.2I Sequestrum (acuta)(chronica)(purulenta) maxillae
K10.2J Sequestrum (acuta)(chronica)(purulenta) mandibulae
K10.3 Ostitis alveolaris

TOP

K10.3A Ostitis alveolaris
K10.3B Periostitis alveolaris
K10.8 Sygdom i kæber, andre specificerede
K10.8A Atrophia mandibulae
K10.8B Atrophia maxillae
K10.8C Cherubismus mandibulae
K10.8D Cherubismus maxillae
K10.8E Exostosis maxillae
K10.8F Exostosis mandibulae
K10.8G Hyperplasia condylaris unilateralis mandibulae
K10.8H Hypoplasia condylaris unilateralis mandibulae
K10.8I Ostitis fibrosa mandibulae
K10.8J Ostitis fibrosa maxillae

TOP

TRAUMA
FRACTURA
S02.0A Fractura ossis frontalis cranii
S02.0B Fractura ossis parietalis cranii
S02.1 Fractura baseos cranii
S02.1A Fractura fossae cranii anterioris
S02.1B Fractura fossae cranii mediae
S02.1C Fractura fossae cranii posterioris
S02.1D Fractura orbitae pars superior
S02.1E Fractura ossis occipitalis
S02.1F Fractura ossis sphenoidalis
S02.1G Fractura ossis temporalis
S02.1H Fractura sinus ethmoidalis
S02.1I Fractura sinus frontalis
S02.2 Fractura nasi
S02.3 Fractura orbitae pars inferior
S02.4 Fractura ossis zygomatici et ossis maxillae
S02.4A Fractura ossis maxillae
S02.4B Fractura ossis zygomatici

TOP

S02.4C Fractura processus alveolaris maxillae
S02.5 Fractura dentis
S02.5A Fractura coronae dentis non complicata
S02.5B Fractura coronae dentis complicata
S02.5C Fractura coronae et radicis dentis non complicata
S02.5D Fractura coronae et radicis dentis complicata
S02.5E Fractura radicis dentis
S02.6 Fractura mandibulae
S02.6A Fractura colli mandibulae
S02.6B Fractura corporis mandibulae
S02.6C Fractura processus alveolaris mandibulae
S02.6D Fractura processus coronoidei mandibulae
S02.6E Fractura rami mandibulae
S02.7 Fractura multiplex cranii et ossis faciei
S02.7A Fractura multiplex cranii
S02.7B Fractura multiplex ossis faciei
S02.8 Kraniebrud og brud af ansigtets knogler, andre former
S02.8A Fractura orbitae pars lateralis

TOP

S02.8B Fractura orbitae pars medialis
S02.8C Fractura orbitae uden specifikation
S02.8D Fractura palati
S02.8E Fractura processus alveolaris mandibulae
S02.8F Fractura processus alveolaris maxillae
S02.9 Kraniebrud og brud af ansigtets knogler uden specifikation
LUXATIO ET DISTORSIO
S03.0 Luxatio articuli temporomandibularis
S03.1 Luxatio cartilaginis septi nasi
S03.2 Luxatio dentis
S03.3 Luksation af andre og ikke specificerede dele af hoved
S03.4 Distorsio mandibulae
S03.4A Distorsio articuli temporomandibularis
S03.4B Distorsio ligamenti temporomandibularis
S03.5 Forvridning af andre og ikke spec led og ligament på hoved

TOP