Glandula thyreoidea

Tilbage til hovedsiden

MALFORMATIONES CONGENITAE
Q89.2H Malformatio congenita glandulae thyreoideae
MORBI INFECTIOSI ET ALLERGICI
E06.0 Thyreoiditis acuta
E06.9 Thyreoiditis uden specifikation
E06.3 Autoimmun thyreoiditis
NEOPLASMA MALIGNUM
C73.9 Neoplasma malignum glandulae thyreoideae 

TOP

NEOPLASMA BENIGNUM
D34.9 Neoplasma benignum glandulae thyreoideae
ALII MORBI
E04.8A Atoksisk redicivstruma
E03.9 Myxoedema
E04.0 Struma diffusa non toxica
E05.0C Struma diffusa toxica
E05.1 Struma nodosa toxica, solitært adenom
E04.2 Struma non toxica, multinodøs
E04.1 Struma non toxica, solitært adenom
E05.2 Struma toxica, multinødos
Z90.0B Strumectomia facta
Z90.0C Thyreoidectomia facta

TOP